Jerem houdt zich binnen FPS bezig met veiligheidsvraagstukken op het gebied van evenement en veiligheid. Hierbij worden veiligheidsproblemen in kaart gebracht en wordt een passend veiligheidsadvies opgesteld.