Sinds 1 april 2015 is Football & Event Parking Service begonnen met het aanbrengen en verwijderen van wielklemmen. Een wielklem wordt aangebracht in het geval van een parkeerovertreding of als een auto geparkeerd staat in een wiel- en/of wegsleepzone. Dit gebeurt veelal op privé terreinen die in het beheer zijn van FPS. De wielklemmen worden geplaatst door parkeerbeheer. Het verschuldigde bedrag dient de desbetreffende persoon bij wie de wielklem is geplaatst per pin direct te betalen. De gemiddelde wachttijd voor het verwijderen van de wielklem is 60 minuten.