Een verkeerscirculatieplan (VCP) is een verkeersplan waarin verschillende functies worden beschreven, zoals het beleid, het kader waaraan getoetst wordt en een plan waarin voorgenomen maatregelen beschreven zijn. Het accent bij een VCP ligt op de hoofdinfrastructuur van de gemeente en de belangrijke verkeersrelaties met omliggende gebieden. Een VCP geeft niet een direct antwoord op alle verkeerskundige vraagstukken, maar het biedt wel een kader van waaruit nader onderzoek verricht kan worden.

Bij zowel grootschalige infrastructurele projecten of evenementen ontwikkelt Jerem Safety & Consultancy namens FPS op aanvraag een dergelijk VCP. Zoals hierboven omschreven, kan een VCP een essentieel hulpmiddel zijn om overlast voor omwonenden, deelnemers van het verkeer, medewerkers van een projectof evenement of andere belanghebbenden te reduceren. Indien een VCP gerealiseerd is, kan naar aanleiding van het beleid een betere afstemming plaatsvinden tussen planvorming en uitvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van de volgende activiteiten:

  • inzet van verkeersregelaars;
  • wegafsluitingen/wegomleidingen; en
  • overzicht verkeersknelpunten.