Personeel

Sinds 1 maart 2009 is de ‘Regeling Verkeersregelaars’ in werking getreden. Daardoor mogen ook anderen dan de politie het verkeer regelen. Dit houdt o.a. in dat weggebruikers verplicht zijn de tekens van onze gecertificeerde verkeersregelaars op te volgen. Een verkeersregelaar is in Nederland een persoon die de bevoegdheid heeft om instructies op te dragen aan weggebruikers, zoals bepaald in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De aanstelling (en daarmee bevoegdheid) van verkeersregelaars wordt geregeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009. Er zijn twee typen particuliere verkeersregelaars: beroepsmatige verkeersregelaars en evenementenregelaars.

Beroepsmatige verkeersregelaars

Een beroepsmatige verkeersregelaar wordt ingezet om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij evenementen, bij het begeleiden van lange, hoge en brede transporten en bij tijdelijke verkeersmaatregelen.

Evenementenregelaars

Het verschil tussen beroepsmatige verkeersregelaars en evenementenregelaars, is dat evenementenregelaars maar voor één evenement een verkeersregelaarspas krijgen. Zij zijn daarnaast beperkt in het regelen van het verkeer. De beroepsmatige verkeersregelaar heeft een aanstelling voor de duur van vijf jaar en mag daarnaast regionaal of landelijk optreden.

Overig personeel

Naast de beroepsmatige verkeersregelaar en de evenementenregelaar, behoren parkeerregelaars en kassamedewerkers bij het overig personeel van FPS.

Parkeerregelaars

FPS zet parkeerregelaars in tijdens evenementen om de ruimtes op de parkeerterreinen optimaal te benutten. Deze parkeerregelaars zijn al jaren actief bij de Amsterdam Arena en hebben ervaring met de inrichting van onverharde en geasfalteerde terreinen.

Kassamedewerkers

Naast de beroepsmatige verkeersregelaars, evenementenregelaars en parkeerregelaars, heeft FPS ook kassamedewerkers in dienst. Deze dienen voor het afrekenen van parkeertickets of het scannen van online verkregen parkeertickets.

Uitrusting

Zoals hierboven vermeld zijn onze medewerkers voorzien van  professionele (verkeersregelaars)kleding. Onze verkeersregelaars zijn ieder voorzien van een zwarte broek, een zwarte jas, reflecterend hesje, verkeersregelaarsfluitje, lichtkegel en een portofoon voor optimale bereikbaarheid. De gehele uitrusting voldoet aan de eisen op het gebied van kleur en reflectie.

Werkwijze

Football & Event Parking Service biedt de bezoeker een totaalpakket aan van diverse diensten met betrekking tot het parkeren. Hieronder wordt de voorbereiding, uitvoering en de nazorg beschreven bij een evenement.

Voorbereiden

FPS verzorgt alvorens het evenement voor alle bebording en de inrichting van de infrastructuur. Onze medewerkers worden geïnstrueerd middels een briefing, waarin onder andere de bezoekersaantallen en mogelijke risico’s besproken worden. Tevens worden onze medewerkers gecontroleerd op voortijdige aanwezigheid en kledingvoorschriften. Zij worden uitgerust met een portofoon voor de onderlinge communicatie, een lijst van de online reserveringen en extra werkmiddelen, zoals een fluit en/of verkeerslamp.

Uitvoeren

Tijdens het evenement draagt FPS zorg voor de bewaking van de parkeerterreinen. Middels portofoons vindt onderlinge communicatie plaats voor een snellere afhandeling indien er zich problemen voordoen. De leidinggevenden zorgen voor een goede, veilige bereikbaarheid van bezoekers naar de parkeerplaatsen.

Nazorg

Na afloop van een evenement wordt het verkeersmateriaal ingeladen en de parkeerterreinen opgeruimd. Er vindt een debriefing plaats om zo de knel- en/of verbeterpunten in kaart te brengen. FPS streeft ernaar dat elke bezoeker weer veilig op weg is naar huis.